^Na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zapraszamy do zapoznania z ofertą lotów rekreacyjnych Aeroklubu Pomorskiego.

+48 56 62 224 74
sekretariat@aeroklub.torun.pl


Polecamy

EPTO Meteo


Pogoda na urz.mobilne

 

ZAPRASZAMY NA MISTRZOSTWA ŚWIATA

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu zawiadamia, że w dniu 15. 11. 2014r. o godzinie 10:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków Aeroklubu Pomorskiego przy ul. 4 Pułku Lotniczego 17 w Toruniu. Drugim terminem będzie godzina 10:15 ( Statut Aeroklubu Polskiego Rozdział 6 § 29).

HALLOWEEN 2014

W dniu 25.10.14 zapraszamy na HALLOWEEN do  Baru EPTO na terenie lotniska Aeroklubu Pomorskiego.

Darmowa rezerwacja stolików - tel. 501516726

Zapraszamy również na konkurs na najlepsze przebranie.

Życzymy miłej zabawy.

 

XIX Toruńskie Zawody Na Celność Lądowania

W dniu 27.09.2014 odbędą się XIX Toruńskie Szybowcowe Zawody Na Celność Lądowania. Wpisowe 20zł plus opłata za loty.

Zbiórka w sali metodycznej o 8:00.Lista Startowa zostanie zamknięta o godzinie 9:00.

Po zakończeniu konkurencji lądowań nastąpi oficjalne wręczenie dyplomów i nagród w Restauracji EPTO na terenie lotniska oraz spotkanie towarzyskie.

Zapraszamy!!!

Bolesław Radomski Samolotowym Mistrzem Polski

W Chrcynnie zwycięstwem Bolesława Radomskiego zakończyły się 57. Nawigacyjne Mistrzostwa Polski Seniorów . 30 najlepszych pilotów z całej Polski rywalizowało na lotnisku Aeroklubu Warszawskiego w dniach 2-7 września 2014 r. Po rozegraniu 3 konkurencji nawigacyjnych oraz widowiskowej konkurencji lądowań z udziałem kibiców wyłoniono najlepszych zawodników:

SENIORZY:
1. Bolesław Radomski
2. Michał Wieczorek
3. Marcin Skalik

19. Mistrzostwa Świata w Lataniu Rajdowo-Nawigacyjnym

Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie 19. Mistrzostw Świata w lataniu rajdowo-nawigacyjnym powiązane z pokazami lotniczymi. Dzisiaj o godz 10:20 rozpoczęła się pierwsza konkurencja mistrzostw. W dniach 18-20 sierpnia jest otwarta strefa kibica, gdzie można oglądać starty zawodników oraz powroty z konkurencji. W strefie kibica są przewidziane różne atrakcje wraz z losowaniem nagród. Regulamin konkursu znajduje się poniżej.

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem niniejszego konkursu jest Aeroklub Pomorski im. GEN. PILOTA STANISŁAWA SKALSKIEGOz siedzibą w Toruniu, przy ul. 4 Pułku Lotniczego nr 17, 87-100 Toruń.

2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

3. Konkurs odbywać się będzie podczas rozgrywanych 19. Mistrzostw Świata w lataniu rajdowo-nawigacyjnym, w dniach 18-20 sierpnia 2014r., na terenie lotniska Aeroklubu Pomorskiego, przy ul. 4 Pułku Lotniczego 17 w Toruniu.

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które zakupiły gazetę „NOWOŚCI”, wycięły i wypełniły kupon zawierający dane osobowe: imię i nazwisko.

5. Nagrodami w konkursie są vouchery o wartości 1000 zł brutto każdy na bilet/bilety lotnicze na rejsy operacyjne PLL LOT na całej siatce połączeń PLL LOT ( z wyłączeniem rejsów code-share – rejsów nie wykonywanych przez PLL LOT).

6. Zwycięzca konkursu ma prawo zrealizować voucher o podanej wartości nie później niż do dnia 31.12.2014r., przy czym termin podróży nie może nastąpić później niż do dnia 31.12.2014r.. Voucher może być realizowany w biurze sprzedaży PLL LOT Hotel Marriott Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Tel. (+48 22 630 57 34).

7. W przypadku, gdy wartość wykorzystanego przez Zwycięzcę Konkursu vouchera będzie mniejsza niż 1000 zł brutto, zwycięzca nie będzie miał prawa do żądania od sponsora PLL LOT, gazety NOWOŚCI oraz Organizatora zwrotu niewykorzystanej części puli.

8. W przypadku, gdy bilet/bilety lotnicze przekroczą wartość puli, o której mowa pkt. 5, osoba realizująca voucher będzie zobowiązana do uiszczenia na rzecz PLL LOT różnicy stanowiącej nadwyżkę w cenie biletu/biletów lotniczych w stosunku do gwarantowanej puli 1000 zł brutto.

9. Zamówienia na bilet/bilety lotnicze w ramach otrzymanego vouchera a tym samym zlecenie ich wykupienia powinno nastąpić z co najmniej 8-dniowym wyprzedzeniem przed datą wylotu bezpośrednio wskazanego przez PLL LOT kasjera prowadzącego rezerwację.

10. Jeżeli zwycięzca nie zrealizuje vouchera a tym samym nie wykupi biletu/biletów lotniczych i nie zrealizuje podróży w terminach określonych w punkcie 6 niniejszego regulaminu, utraci prawo do wykorzystanie vouchera, co zostanie udokumentowane odpowiednim protokołem wewnętrznym PLL LOT.

11. Wszelkie koszty zmian rezerwacji złożonych przez Zwycięzcę do wyznaczonego kasjera PLL LOT pokrywa Zwycięzca.

12.Voucher nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.

13. Voucher może być wykorzystany wyłącznie przez Zwycięzcę, jest to voucher imienny,

V

 

ZASADY KONKURSU

 

1.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie we wskazanej urnie na terenie lotniska Aeroklubu Pomorskiego, kuponu konkursowego wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w Konkursie. Wskazane powyżej warunki uczestnictwa muszą być spełnione łącznie.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Aeroklub Pomorski Im. GEN. PILOTA STANISŁAWA SKALSKIEGOz siedzibą w Toruniu, przy ul. 4 Pułku Lotniczego nr 17, 87-100 Toruń oraz sponsorów nagród.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest obecność w trakcie losowania.

4. Uczestnik Konkursu – osoba pełnoletnia – składa następujące oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie w celach marketingowych przez Organizatora Konkursu - Aeroklub Pomorski . GEN. PILOTA STANISŁAWA SKALSKIEGOz siedzibą w Toruniu, przy ul. 4 Pułku Lotniczego nr 17, 87-100 Toruń; sponsorów nagród: Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie, Gazetę „Nowości”, moich danych osobowych zamieszczonych na kuponie konkursowym przez czas nieokreślony. Jednocześnie oświadczam, że znam swoje uprawnienia wynikające z art. 24 i 25 oraz 32 ustawy o ochronie danych osobowych ( ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)”.

5. Kupon konkursowy należy wrzucić do urny umieszczonej w strefie kibica na ternie lotniska Aeroklubu Pomorskiego.

6. Losowanie voucherów odbywać się będzie każdego dnia po zakończeniu rozgrywanych konkurencji, na terenie lotniska Aeroklubu Pomorskiego w strefie kibica, około godziny 17.00.

7. Losowanie odbywa się przez 3 dni tj. 18,19,20 sierpnia 2014r.

8. Spośród kuponów zebranych danego dnia, zostanie wyłoniony jeden zwycięzca, który otrzyma voucher w wysokości 1.000 zł brutto.

9. Łączna wartość nagród wynosi 3.000 zł brutto.

10. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, których kupon zostanie wylosowany podczas Konkursu.

11. W przypadku nie zgłoszenia się osoby, której kupon został wylosowany podczas Konkursu, nastąpi ponowne losowanie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem.

2. Niniejszy regulamin jest udostępniony na stronie www.aeroklubpomorski.pl

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim  zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału.

4.Udział w konkursie oraz jego wyniki nie mają charakteru roszczeniowego.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

 

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem niniejszego konkursu jest Aeroklub Pomorski im. GEN. PILOTA STANISŁAWA SKALSKIEGOz siedzibą w Toruniu, przy ul. 4 Pułku Lotniczego nr 17, 87-100 Toruń.

2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

3. Konkursy odbywać się będzie podczas rozgrywanych 19. Mistrzostw Świata w lataniu rajdowo-nawigacyjnym, w dniach 18-20 sierpnia 2014r., na terenie lotniska Aeroklubu Pomorskiego, przy ul. 4 Pułku Lotniczego 17 w Toruniu.

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które zakupiły gazetę „NOWOŚCI”, wycięły i wypełniły kupon zawierający dane osobowe: imię i nazwisko.

5. Nagrodami w konkursach są vouchery o różnej wartości.

6. Zwycięzca konkursu ma prawo zrealizować voucher o podanej wartości w terminie określonym na voucherze.

7. W przypadku, gdy wartość wykorzystanego przez Zwycięzcę Konkursu vouchera będzie mniejsza niż kwota w nim określona, zwycięzca nie będzie miał prawa do żądania od sponsora, gazety NOWOŚCI oraz Organizatora zwrotu niewykorzystanej części puli.

8. W przypadku, gdy voucher przekroczy wartość puli, osoba realizująca voucher będzie zobowiązana do uiszczenia różnicy stanowiącej nadwyżkę.

9. Jeżeli zwycięzca nie zrealizuje vouchera w terminach w nim określonym, utraci prawo do wykorzystanie vouchera.

10.Voucher nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.

11. Voucher może być wykorzystany wyłącznie przez Zwycięzcę, jest to voucher imienny,

V

 

ZASADY KONKURSU

 

1.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie we wskazanej urnie na terenie lotniska Aeroklubu Pomorskiego, kuponu konkursowego wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w Konkursie. Wskazane powyżej warunki uczestnictwa muszą być spełnione łącznie.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Aeroklub Pomorski Im. GEN. PILOTA STANISŁAWA SKALSKIEGOz siedzibą w Toruniu, przy ul. 4 Pułku Lotniczego nr 17, 87-100 Toruń oraz sponsorów nagród.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest obecność w trakcie losowania.

4. Uczestnik Konkursu – osoba pełnoletnia – składa następujące oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie w celach marketingowych przez Organizatora Konkursu - Aeroklub Pomorski . GEN. PILOTA STANISŁAWA SKALSKIEGOz siedzibą w Toruniu, przy ul. 4 Pułku Lotniczego nr 17, 87-100 Toruń; sponsorów nagród: Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie, Gazetę „Nowości”, moich danych osobowych zamieszczonych na kuponie konkursowym przez czas nieokreślony. Jednocześnie oświadczam, że znam swoje uprawnienia wynikające z art. 24 i 25 oraz 32 ustawy o ochronie danych osobowych ( ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)”.

5. Kupon konkursowy należy wrzucić do urny umieszczonej w strefie kibica na ternie lotniska Aeroklubu Pomorskiego.

6. Losowanie voucherów odbywać się będzie każdego dnia po zakończeniu rozgrywanych konkurencji, na terenie lotniska Aeroklubu Pomorskiego w strefie kibica, około godziny 17.00.

7. Losowanie odbywa się przez 3 dni tj. 18,19,20 sierpnia 2014r.

8. Spośród kuponów zebranych danego dnia, zostanie wyłoniony jeden zwycięzca, który otrzyma voucher.

9. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, których kupon zostanie wylosowany podczas Konkursu.

10. W przypadku nie zgłoszenia się osoby, której kupon został wylosowany podczas Konkursu, nastąpi ponowne losowanie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem.

2. Niniejszy regulamin jest udostępniony na stronie www.aeroklubpomorski.pl

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim  zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału.

4.Udział w konkursie oraz jego wyniki nie mają charakteru roszczeniowego.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

 


 

Końcowe wyniki Mistrzostw Świata w Akrobacji Szybowcowej

 Rank

Team

 

M/F

Pilot

Aeroplane

Registration

Known 

Free 

Unk'n #1 

Free Unk 

Totals

O/all %

 1

FRA

 

M

Romain VIENNE

Swift S-1

F-CHBA

1262,53

1595,23

1237,38

1451,66

5546,80

75,467

 2

POL

 

F

Katarzyna ŻMUDZIŃSKA

Swift S-1

SP-3532

1245,82

1661,04

1190,08

1406,07

5503,02

74,871

 3

POL

 

M

Sławomir TALOWSKI

Swift S-1

SP-3529

1228,05

1647,08

1197,23

1352,46

5424,82

73,807

Overall Results - Advanced

 

 

Overall Results – Unlimited

 

 Rank

Team

 

M/F

Pilot

Aeroplane

Registration

Known 

Free 

Unk'n #1 

Totals

O/all %

 1

POL

 

M

Maciej POSPIESZYŃSKI

Swift S-1

SP-3532

1526,90

2020,38

1548,09

5095,37

74,822

 2

HUN

 

M

Ferenc TOTH

Swift S-1

HA-7022

1551,65

2003,34

1511,54

5066,53

74,398

 3

RUS

 

M

Georgy KAMINSKIY

Swift S-1

3308K

1573,12

1970,36

1506,84

5050,31

74,160

 

 Team Results - Advanced

 5th FAI WAGAC 2014, Toruń, 22.07 - 02.08.2014

 Consolidated Results

 1

 

Poland

Aeroplane

Registration

Known 

Free 

Unk'n #1 

Totals

O/all %

POL

F

Katarzyna ŻMUDZIŃSKA

Swift S-1

SP-3532

1245,82

1661,04

1190,08

4096,94

75,311

POL

M

Sławomir TALOWSKI

Swift S-1

SP-3529

1228,05

1647,08

1197,23

4072,36

74,860

POL

M

Michał KLIMASZEWSKI

MDM-1 Fox

SP-3828

1167,69

1402,11

1170,47

3740,28

68,755

 

 

 

 

 

 

 

 

11909,58

72,975

http://www.civa-results.com/2014/WAGAC_2014/1x1-transparent.gif

 2

 

France

 

 

 

 

 

 

 

FRA

M

Romain VIENNE

Swift S-1

F-CHBA

1262,53

1595,23

1237,38

4095,14

75,278

FRA

M

Benoit MADRENAS

MDM-1 Fox

F-CJEE

1220,98

1552,53

1115,88

3889,39

71,496

FRA

M

Ervin GEORGE

MDM-1 Fox

F-CJEE

1162,64

1402,11

1018,72

3583,47

65,873

 

 

 

 

 

 

 

 

11568,00

70,882

http://www.civa-results.com/2014/WAGAC_2014/1x1-transparent.gif

 3

 

Germany

 

 

 

 

 

 

 

GER

M

Markus PÖNICKE

Lo 100

D-5380

1179,31

1469,32

1010,76

3659,39

67,268

GER

M

Andreas RODEWALD

Acro Jantar

D-8959

1133,94

1442,39

1052,38

3628,70

66,704

GER

M

Eberhard HOLL

Swift S-1

D-9630

1188,53

1530,12

889,27

3607,92

66,322

 

 

 

 

 

 

 

 

10896,01

66,765

 

Team Results - Unlimited

 17th FAI WGAC 2014, Toruń, 22.07 - 02.08.2014

 Consolidated Results

 1

 

Czech Republic

Aeroplane

Registration

Known 

Free 

Unk'n #1 

Totals

O/all %

CZE

M

Přemysl VÁVRA

Swift S-1

OK-2100

1598,93

1924,74

1482,25

5005,93

73,509

CZE

M

Jan ROZLIVKA

Swift S-1

OK-2100

1496,85

1873,02

1404,79

4774,66

70,113

CZE

M

Jan ROLINEK

Swift S-1

OK-2151

1388,88

1907,91

1384,20

4680,99

68,737

 

 

 

 

 

 

 

 

14461,58

70,786

http://www.civa-results.com/2014/WGAC_2014/1x1-transparent.gif

 2

 

Poland

 

 

 

 

 

 

 

POL

M

Maciej POSPIESZYŃSKI

Swift S-1

SP-3532

1526,90

2020,38

1548,94

5096,22

74,834

POL

M

Jerzy MAKULA

MDM-1 Solo Fox

SP-8000

1516,92

1926,83

1319,20

4762,94

69,940

POL

M

Tomasz KACZMARCZYK

Swift S-1

SP-3632

1376,05

1903,97

1183,85

4463,87

65,549

 

 

 

 

 

 

 

 

14323,03

70,108

http://www.civa-results.com/2014/WGAC_2014/1x1-transparent.gif

 3

 

Russian Federation

 

 

 

 

 

 

 

RUS

M

Georgy KAMINSKIY

Swift S-1

3308K

1573,12

1970,36

1506,33

5049,80

74,153

RUS

M

Valeriy KORCHAGIN

Swift S-1

3308K

1430,83

1836,85

1378,60

4646,27

68,227

RUS

M

Vladimir ILINSKIY

Swift S-1

3308K

1451,09

1964,67

1211,07

4626,83

67,942

 

 

 

 

 

 

 

 

14322,90

70,107

Aeroklub Pomorski